...

Systemix.net.pl

Jaki monitoring wybrać dla magazynu i firmy?

monitoring na magazynie

Ustrzeżenie się przed ryzykiem włamania lub aktu wandalizmu nie jest łatwe, zwłaszcza w okolicy o zwiększonym poziomie przestępczości. Wśród rozwiązań, które oferują podniesienie bezpieczeństwa bez gwałtownego wzrostu wydatków na ochronę, na szczególną uwagę zasługuje instalacja systemów alarmowych oraz montaż monitoringu. W Opolu usługi tego rodzaju wykonuje firma Systemix, zajmująca się również kontrolą dostępu, zakładaniem szlabanów i wideofonów. Przekonajmy się, dlaczego warto zdecydować się na monitoring, i jak go przygotować.

Co można zyskać dzięki monitoringowi?

Monitoring wizyjny daje możliwość obserwacji wnętrza budynków o znacznej powierzchni użytkowej oraz rozległych terenów. Stosowanie takiego systemu pozwala zrezygnować z fizycznej obecności ochrony na miejscu, jeżeli obraz będzie przesyłany do centrum alarmowego w czasie rzeczywistym lub znacząco zredukować liczbę potrzebnego personelu. Kamery okażą się zwykle znacznie efektywniejsze niż pracownicy patrolujący dane lokalizacje, ponieważ dają jednoczesny ogląd całości zabezpieczanego obszaru. Będą też działały zapobiegawczo, zniechęcając przestępców. W razie próby wtargnięcia mogą stanowić dowód dla organów porządku publicznego.

Na jaki system się zdecydować?

Dobór rodzaju systemu warto pozostawić fachowcom, którzy ocenią warunki panujące w danej lokalizacji i właściwie zaplanują jego rozmieszczenie oraz wskażą konkretne urządzenia. Wynika to z faktu, że w pomieszczeniach zamkniętych na ogół potrzebne będą kamery statyczne, instalowane tak, by obejmowały wybrany wycinek przestrzeni. Na terenie otwartym lepszym rozwiązaniem mogą okazać się kamery ruchome, które mogą swobodnie zmieniać swe ustawienie i pokazywać różne miejsca zależnie od potrzeb. Równie istotny okaże się zasięg, w jakim da się rejestrować obraz po zmroku, odporność na warunki zewnętrzne czy sposób przesyłania danych i zasilania urządzenia.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.