...

Systemix.net.pl

Jak nowocześnie ewidencjonować czas pracy?

ewidencja czasu pracy na laptopie

Stosowanie nowoczesnych technologii wiąże się zwykle z wieloma wymiernymi korzyściami, pozwalając na zredukowanie ponoszonych kosztów oraz uzyskanie lepszej efektywności. Jednym z obszarów, gdzie postawienie na innowacje będzie przynosić szczególnie dobre rezultaty, jest montaż elektronicznego systemu kontroli dostępu. W Opolu obsługą zleceń tego typu zajmuje się firma Systemix, która jest w stanie zaprojektować i wykonać taką instalację z wykorzystaniem najlepszych dostępnych podzespołów. Przekonajmy się, jak wygląda takie rozwiązanie i sprawdźmy, w jakim zakresie pomoże ono w łatwiejszym ewidencjonowaniu czasu pracy.

Czym są systemy kontroli dostępu?

System kontroli dostępu pozwala na wpuszczanie do budynku, jego wydzielonych części lub poszczególnych pomieszczeń wyłącznie osób, które mają do tego uprawnienia. W tym celu stosuje się różne urządzenia – od specjalnych bramek w miejscach zatłoczonych np. w holach, po czytniki instalowane przy drzwiach oddzielających konkretny dział lub pojedyncze pomieszczenia. Dla rejestrowania wejść i wyjść, a także sprawnego otwierania przejścia można wykorzystywać różne rozwiązania. Na ogół są to karty chipowe lub niewielkie tokeny sprawdzające się w strefach wzmożonego ruchu. Istnieje jednak też możliwość stosowania kart magnetycznych, kodów cyfrowych albo biometrii – m.in. przez sczytywanie linii papilarnych, kształtu dłoni czy nawet siatkówki oka.

Jak system kontroli dostępu może pomóc w ewidencjonowaniu czasu pracy?

Systemy kontroli dostępu rejestrują moment przejścia przez bramkę lub otwarcia konkretnych drzwi, dzięki połączeniu ich z odpowiednim oprogramowaniem można więc automatycznie sprawdzać, w jakich godzinach poszczególne osoby przebywały na terenie firmy, a nawet kontrolować, do których pomieszczeń wchodziły. Na tej podstawie łatwo można określić, kiedy rozpoczęły wykonywanie swoich obowiązków zawodowych oraz opuściły budynek. Jest to bardziej efektywne niż inne rozwiązania, ponieważ pracownik ma tu niewielkie możliwości oszukiwania pracodawcy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.